Také na psychiatrii v Kroměříži jsou způsoby o kterých jsou příběhy na webu Neklid.net. Především neúcta, bezohlednost k pacientovi, k pacientům se přistupuje jako k bezcenným, neuvažujícím tvorům, bez schopnosti vlastního uvažování, používání ponižujících postupů, které u pacientů vyvolávají traumatizující následky, nadměrné předepisování nevhodných léků, bez kvalifikovaného vyšetření, podle odhadů.

Bez svolení, při použití vynucovacích způsobů jsem byla několikrát přinucena k pobytu, obvodní lékař, aniž by pacienta viděl, ihned napsal papíry na odvoz, na sanitku. Nikdy jsem nechtěla podstoupit pobyt na psychiatrii, byl to výmysl otce, odmítala jsem to, bránila jsem se, tak pouze z těchto důvodů vzdoru se pokoušeli objevit způsob na odvoz, obvodní lékař, i když pacienta neviděl, bez vyšetření, ihned napsal papíry na odvoz, i když se u mě nikdy nevyskytovaly, neprokázaly psychiatrické choroby, na psychiatrii se umisťují i pacienti bez prokázání psychických chorob, kteří na psychiatrii nepatří, pouhý odpor, vzdor pacienta, prosazování si odlišných názorů, nepodřizování se, nepodvolit se, se posuzuje za psychické choroby, když se pacienti nechtěli podvolit, ponížit se, nechtěli to, co od nich na psychiatrii požadovali, byly nuceni, podlamováni, posuzováni za psychicky narušené, i když narušení nebyli.

Pouze z důvodů, že jsem se nechtěla podřizovat otci, jeho komandování, nařizování, pokoušel se o to, aby mě na psychiatrii předělávali, přinutili podvolit se, předělávali způsoby uvažování i myšlení, pokoušeli se o to několikrát, v průběhu 2004 až 2014. Z důvodů, že jsem se vzpírala podvolit se, odmítala jsem s nimi na psychiatrii konverzaci, vymýšleli si psychiatrické choroby podle jejich úsudků, odhadovali, které choroby by napsali na záznamy, nikdy nepoužili nějaké kvalifikované vyšetření, kterými by choroby podložili, potvrzovali.

Nejhorší, že se pacienti nemohou nijak bránit. Napsali si v záznamech co chtěli bez vyšetření, pouze na základech odhadů předepisovali, nutili k užívání léků bez vysvětlení pacientovi, pacienti nevěděli, které léky byl nuceni užívat, nebyli obeznámeni ani s následky léků, bez svolení pacientů, několikrát i léky na odlišné choroby, pacienti se později dozvěděli, že se zmýlili, i když léky způsobovaly následky, nevolnosti, zvracení, záškuby ve svalech, třes, nechutenství, podrážděnost, byli nuceni léky užívat.

Když jsem se bránila, nechtěla jsem léky užívat, za použití násilí používali injekce. I když se zmýlili, použili nadměrné dávky, předávkovali pacienta, způsobili následky, nezabývali se tím, řekli, že došlo k omylu, i nadále nutili k užívání léků, i když jsem léky nechtěla užívat, nebrali názory pacientů v potaz, Zesměšňovali, ponižovali, šikanovali, bez dovolení prohledávali osobní věci pacienta, nutili uklízet po jiných, v noci mě vzbudili, abych pouklízela výkaly po jiných pacientech, bez vysvětlení. Především byli traumatizováni pacienti, kteří ze nezvládali bránit, vzepřít, báli se.

Někteří psychiatři byli bezcitní, neúcta k pacientům, např lékařka Vránová, předepisovala co jí napadlo, zkoušela léky podle odhadu, až když otec zasáhl, že předepisuje léky na odlišné choroby, vysadila léky, neúcta, nazývala pacienty číslem podle oddělení na psychiatrii.

Na psychiatrii mně nutili i nevhodné léky, které způsobily následky ochrnutí, znecitlivění nervů ve stehnech na nohou. Padala jsem, neudržela jsem se na nohou. Nechali mě tak bez pomoci, nikdy mi nepomohli. Nechali mne několik týdnů padat, plazit se po kolenou, pokoušet se bez pomoci zvednout, vyšplhat se, než vyprchávaly složky z léků, které mi způsobily ochrnutí. Až za osm týdnů postupně odeznívaly následky z léků. Neuznávali, že způsobili pochybení, obviňovali mě z psychického narušení, že jsem to pouze předstírala, i když jsem se na nohou neudržela, že to oni nezpůsobili.

Traumatizující zkušenosti byly i na příjmovém oddělení, nějaký psychiatr, muž, který mě nutil vysvléknout se, že by chtěl vyšetřit hrudník fonendoskopem. Psychiatrickými vyšetřeními se nezabýval, pouze chtěl vyšetřit nahý hrudník, i když jsem neměla obtíže na hrudi. Byl pouze psychiatr, zneužíval svých pravomocí, nadřazenosti nad pacienty, když jsem se nechtěla svléknout. Přiběhl ke mně muž sanitář, který se mě pokoušel násilím svléknout, škubal ze mě a vyhrnoval ošacení. Bylo to pro mě šokující, že jsem se nemohla nijak bránit. Když byly na přijímacím ženy psychiatři, nikdy hrudník nevyšetřovaly, nikdy nechtěly, aby se pacienti před nimi svlékali.

Šokující byly i jejich postupy, nutili používat použité nádobí po pacientech. Především na zapití léků, aby se nezdržovali, Pracovnice, personál na odděleních č. 1 a 5 kradl pacientům stravu. Když přivezli stravu, především obědy, večeře, i snídani, nosili si do kuchyně jejich nádobí, ve kterých si odnášeli z kuchyně obědy i večeře, které byly pro pacienty, zabouchly, přivřeli se v kuchyni, aby to pacienti neviděli, nabírali si z obědů pro pacienty pouze pro sebe. Z kuchyně si odnášeli obědy v jejich nádobí, ve vrchovatých kastrolcích na ošetřovnu, nabírali si obědy pro sebe, i ještě pro následující směnu. Pacientům nabírali zmenšené, poloviční porce, aby si nechali pro sebe, ze zdravotního pojištění si pacienti zaplatili stravu, kterou pacientům kradli pracovníci z personálu pouze pro sebe. Nikdo to nenahlásil, nezabránil.

Jejich postupy, i způsoby byly traumatizující, ponižující, zavinili mi následky, i traumatizaci, úmyslně se mně pokoušeli ponižovat. Pouze oni úmyslně zavinili následky, ze kterých se pacienti nikdy nevzchopí. Především nekvalifikovaný personál, na psychiatrii jsou pracovníci bez kvalifikovaného vzdělání, kteří k pacientům přistupují jako k bezcenným odpadkům, nikdo proti nim nepostupoval, nadále se používaly postupy ututlávání.

Autorka si nepřála zveřejnit jméno kvůli obavě z pomsty