Jde o velkou přístavbu současného pavilonu 36, který je desetiletí nevyužitý. Architektonická studie je z roku 2016. Urgentní příjem má mít samostatný vjezd sanitek mezi současným hlavním vjezdem směrem k Lidlu. Kapacita novostavby je padesát až šedesát lůžek na 31 pokojích ve dvou podlažích. Náklady se v roce 2016 předpokládaly 166 milionů korun pouze na samotnou stavbu. Přípravná a realizační fáze stavby je 43 měsíců. Památkový ústav vydal předběžný souhlas.

Studie záměru ke stažení

Citace ze studie: „Reaguje na růst počtu pacientů a potřebu nemocnice centralizovat lůžkovou část péče o pacienty psychomotoricky agitované, detoxikačních stanic, psychotické pacienty s nepredikovatelným chováním (s rizikem auto- nebo heteroagrese) a pacienty se závislostmi (alkohol, toxikomanie)“ Také se zde píše o tzv. snoozing room pro dočasný pobyt pacientů v psychickém stavu, který nese riziko vyzývavého chování vůči jiným lidem. Dále tu má být elektrokonvulzivní terapie, tedy elektrošoky.

Podle informace od ministerstva zdravotnictví mají představovat náklady  237 milionu korun. Většinu přitom pokryje dotace ze státního rozpočtu. Podle jejích podmínek má kolaudace proběhnout nejpozději do konce roku 2020