Pouze pro zkušené psychiatry! Hledají se psychiatričtí lékaři, kteří prožili duševní chorobu a mají odvahu se o svou zkušenost veřejně podělit.

Odkryjme tabu. Všichni jsme lidé, stejně zranitelní, stejně smrtelní. Zatímco kovářova kobyla chodí bosa, tak u lékařů duše se jaksi automaticky předpokládá, že jsou vůči šílenství imunní.

Napište svůj příběh popisující průběh onemocnění, získávání náhledu, reakce kolegů, pacientů a okolí. Zlatý hřeb získá psychiatrička či psychiatr, kteří prošli nedobrovolnou hospitalizací.

Žijí mezi námi a chceme je poznat. V ČR se podle oficiálních statistik vyskytuje zhruba 1200 psychiatrů ve službě. Nejméně čtvrtina populace přitom v průběhu života získá zkušenost s psychiatrickým onemocněním. Musí tedy existovat řádově několik set doktorů psychiatrie s touto zkušeností.

Mediální obraz psychiatrických pacientů se dělí na vraždící monstra a destigmatizační polobohy. Ještě ostřejší hranice vede mezi lékaři a pacienty. Jakoby bylo jednou pro vždy jasné, kdo je kdo. Všichni jsme na jedné lodi bláznů.