Dobrý den, pane řediteli, obracím se na Vás, poté co jsem si přečetla na Aktuálně, že existuje iniciativa ohledně stížností na oddělení 27 Vaší nemocnice. Prosím, abyste zkraje věděl, že si Vaší práce (a práce lékařů obecně) velmi vážím. Pocházím z lékařské rodiny a můj prastrýc byl v PNB dokonce ředitelem. Mám k ní tedy, dalo by se říci, kladný citový vztah.

Teď k meritu věci: v PNB jsem byla hospitalizována na přelomu let 2014 a 15 (od Štědrého dne), poté co se u mne projevilo podezření na bipolární poruchu.

Byla jsem na jednom velkém pavilonu, kde bylo mnoho žen, převážně hodně starých a neutěšených (asi se stařeckou demencí, jedna paní se tam dokonce snažila uškrtit na postelové konstrukci). Byla jsem v péči milé lékařky, která mou hospitalizaci viděla tak na 14 dnů. Naneštěstí se mnou neprobrala medikaci, a tak, když jsem zjistila, že bych léky brát neměla – podle kontraindikací a pro halucinace, které jsem po nich měla, zavolali lékařku, jež sloužila přes svátky. Ta se se mnou vůbec nebavila a poslala mne na 27.

Byl to pro mne šok, jeden zdravotní bratr (nebo sanitář – s knírem a lennonkami na očích) se mnou jednal tak, že to Vaší nemocnici čest nedělá. Řval na mne, byl zlý, strkal do mne, až jsem upadla (chodila jsem o berlích),sebral mi mou osobní Bibli a přikurtoval mě. Když jsem namítala, že je to má kniha a nesmí mi ji brát, mrsknul s ní do kouta místnosti, takže jsem k ní (pro kurty) nemohla. Podobně se chovaly i některé ženy.

Až když se vyměnila služba a přišel empatický zdravotník, odkurtovali mne a mohla jsem si číst. O zlém personálu, jsem mluvila s lékaři, ale ti věc omlouvali přetížením zdravotníků a podobnými univerzálními frázemi.

Chtěla jsem za Vámi tehdy zajít a informovat Vás za čerstva. Nicméně můj pobyt v PNB se protáhl na tři měsíce.(Nakonec se ukázalo, že bipolární nejsem. Ale to je jiná kapitola.)

Snažila jsem se na tento nepříjemný zážitek zapomenout, ale když jsou nyní slyšet i jiné hlasy, že to s 27 není v pořádku, připojuji se. Prosím Vás tedy, abyste „Neklidu“ věnoval zvýšenou pozornost. Opravdu se tam vyskytují zlí a necitliví lidé. Na druhou stranu jsem se tam setkala se soucitem od zmíněné empatické směny.

Je mi líto, že ohledně 27 nemám lepší zprávy.

V úctě

Mgr. J. H.