Dopis od matky mladého pacienta zaslaný 26. 9. 2019 řediteli Psychiatrické nemocnice Bohnice Martinu Hollému. Rodina se chystá rovněž podat stížnost soud a ministerstvu zdravotnictví.

Dobrý den, vážený pane řediteli,

jsem znepokojená s vývojem léčby mého syna, ročník 1990. Byla mu diagnostikována schizofrenie v 18 letech. Jemu a rodině bylo sděleno, že se toto léčí medikací, že později by nebylo možné tuto nemoc úspěšně léčit, a že včasná medikace je jediná možnost. Jak jsem se později informovala, v dětství (tedy před 18 rokem) se nedoporučuje určovat diagnózu, to až v dospělosti.

Tehdy ještě nebyl pacientem v Bohnicích. Tam se dostal až po pokusu samostatně vysadit léky, kdy byl převezen 1. 1. 2012 po potyčce s bývalým manželem, který zavolal policii. Následně byl díky medikaci, kterou v té době užíval, umístěn na psychiatrii v Bohnicích ,kde strávil soudně nařízených sedm měsíců. Poté se vrátil a docházel na ambulanci.

Po celou dobu pokračující medikace si stěžoval, že mu léky z mnoha důvodů nevyhovují. S jeho ošetřující lékařem se pokouší léky vysadit a letos je již podruhé hospitalizován u vás v Bohnicích. Momentálně na pavilonu 20, kam byl přeložen z oddělení 26 po absolvování elektrokonvulzivní terapie, kam byl přeložen z pavilonu 27.

Sleduji nejen pořad Za zdí, také jsem se zajímala o informace o harm reduction. Vždy mu byly léky navýšeny a opakují se kolečka, kdy jsou mu léky postupně snižovány a znovu navyšovány. Na každém oddělení je k němu neosobní přístup, není tam jeden člověk který by ho po celou dobu sledoval, intenzita výměny lékařů je nepochopitelná.

Pokud je diagnóza špatně určena, nebo dojde k pochybnostem o jejím určení, (nechci tvrdit , že toto je synův případ) a léčí se nemoc jako tzv. jiná schizofrenie a zjistí se, že diagnóza je tzv.porucha osobnosti, u které nejsou dobré zkušenosti s podáváním medikamentů, jak se postupuje v těchto případech? Patrně již k těmto případům pochybení určení diagnózy v historii psychiatrie došlo mnohokrát. Může takto špatně diagnostikována osoba mít poškození mozku po celé řadě (nefunkčních) léků?

Na pavilonu 20 jsou v rohu jídelny umístěny dva automaty na kafe v plastu a sladkosti na místo informací o záležitostech duše – ať je to knihovna s patřičným obsahem, nebo hloupá televize se speciální tématikou. Proč těmto lidem nejsou podávány minerály a vitamíny, proč mají pacienti, kteří jsou vašimi klienty, takto otřesné podmínky? Všechna proč jsou pouze ilustrativní.

Na pavilonu 26 mě ohromilo, že ošetřujícímu lékaři nebyla známa moje diagnóza po x letech léčení, kdy jsem ji již několikrát lékařům sdělovala. Není jisté zda pacient, který si nemá možnost vyhledat informace, zcela chápe poučení o ztrátě kognitivních funkcí před uvedenou elektrokonvulzivní léčbou. Po týdnu přeložení z pavilonu 26 na pavilon 20 mu byly léky opět navýšeny.

Dnes mi telefonovala sociální pracovnice, jestli jsem ochotná synovi donést cigarety. Upozorňuji, že před nástupem do Bohnic byl nekuřák. To jediné se mnou řešila. Žádné informace právní či sociální jsem nedostala. Po té jsem se snažila dovolat ošetřující lékařku Leixnerovou. Dozvěděla jsem se že je na oddělení pouze jedna lékařka, která šla na pozdní oběd. Byla jsem vyzvána, ať zavolám po 15 hodině. Když se mi podařilo se spojit lékařkou Norou Kobedovou, byla zaneprázdněna pacientem a po krátkém rozhovoru mi zavěsila telefon. Sdělila mi, že syn je schizofrenik, že mám důvěřovat zkušeným psychiatrům.

Na můj dotaz, proč synovi nepovolí propustku na víkend, kterou doktor Dvořák doporučoval, jsem se dozvěděla, že každé oddělení má jiné postupy a že v případě mého syna se jedná o nedobrovolnou hospitalizaci. Je mi známo, že po třech měsících dojde k vyžádání posudku soudního znalce, který bude dle mého hodnotit tak, aby nepoškodil dobré jméno psychiatrie.Také je možnost prodloužení pobytu u vás až na jeden rok.

Mám od syna povolení dostávat informace o jeho zdravotním stavu. Doktorka Kobedová, pokud měla v době mého telefonátu pacienta, mohla mě požádat o číslo a zavolat zpět. Její jednání bylo neprofesionální a hulvátské.

Je faktem, že můj syn začal ve vaší následné péči kouřit, žádám Vás o jeho přeložení na pavilon 16 kde se léčí duální diagnózy. Nijak nezpochybňuji zkušenosti doktorky Kobedové, ale ztratila jsem v ní důvěru . Celkově to působí, jako by byl nedobrovolně léčený pacient určitými prostředky manipulován k podepsání dobrovolné hospitalizace. Komu mají pacienti důvěřovat? Speciálně duševně nemocní kteří mají potřebu citlivějšího přístupu, mnohem citlivějšího.

Děkuji za vaši pozornost, s pozdravem Romanovová

Dopis ohledně soudního řízení opatrovníkovi:

Vážený pane doktore,

jste procesním opatrovníkem mého syna  v řízení o jeho svéprávnosti a opatrovnictví vedeném u OS Praha 8. V tomto řízení mi syn udělil plnou moc k zastupování.

Řízení bylo zahájeno zcela bez synova, nebo mého vědomí, a to na základě podnětu PL Bohnice, pavilon 27. Obsah této písemnosti nám do dnešního dne nebyl zaslán. Žádám Vás, zajistěte, aby nám tato písemnost byla doručena. Dále Vás žádám, zjistěte u soudu, proč by mělo být dle odborné úvahy lékařů pro mého syna prospěšné omezení jeho svéprávnosti.

Zároveň tímto upozorňuji nemocnici, soud i Vás, že o jakémkoliv dalším jednání soudu (např. jiný soudní rok), které by v řízení o svéprávnosti mělo proběhnout, musím být informovaná jako jeho zástupce a požaduji, aby se ho měla možnost účastnit i širší veřejnost.

S pozdravem

Petra Romanovová